Tin tức

Huyện Đan Phượng đã chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân và xây dựng nông thôn mới bền vững

Sự Kiện

Huyện Đan Phượng: Xây dựng thư viện trực tuyến truyền thông nông nghiệp

HNP - UBND huyện Đan Phượng vừa ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND, triển khai xây dựng thư viện trực tuyến truyền thông nông nghiệp huyện Đan Phượng với tên Website là: Nông nghiệp huyện Đan Phượng. Theo đó, huyện Đan Phượng xây dựng thư viện trực tuyến nông nghiệp gắn

Xem thêm
27Nov

Danh mục

Cộng đồng